top of page

Deelname actie
Deelname aan acties is kosteloos.


Deelname vindt plaats wanneer je op het social media kanaal van Salon Inge hebt gereageerd onder het bericht van de actie of, indien van toepassing, een inschrijfformulier hebt ingevuld.

 

Eenmalige deelname per persoon.
Deelname aan acties is alleen mogelijk voor personen vanaf 18 jaar of ouder.

 

Medewerkers van Salon Inge zijn uitgesloten van deelname aan acties.


De looptijd van acties en het moment van bekendmaking van de winnaar(s) wordt altijd vermeld in de social media post of op het in te vullen formulier. Salon Inge. mag op elk moment de voorwaarden van acties veranderen of de acties stoppen zonder hiervoor een reden te geven.


Instagram is op geen enkele wijze betrokken bij de actie en deze wordt niet gesponsord, aanbevolen of waargenomen door Instagram.

 

Persoonsgegevens
Persoonsgegevens van deelnemers worden niet zonder overleg vrijgegeven en verstrekt aan externen, tenzij er toestemming is gegeven om een nieuwsbrief te ontvangen van een externe partij.


Persoonsgegevens van deelnemers kunnen intern worden gebruikt voor het aanmelden van de nieuwsbrief, indien hier in de actie toestemming voor is gegeven. Op alle acties is Nederlands recht van toepassing.
 

Winnaar
De winnaar van een actie wordt gekozen door middel van een loting op onpartijdige wijze tussen de personen met het juiste antwoord.


De winnaar van een actie krijgt persoonlijk bericht via het social media kanaal waarop de actie heeft plaatsgevonden. Indien er een e-mailadres is achtergelaten, wordt de winnaar per e-mail op de hoogte gesteld.

 

Wanneer de winnaar zich niet binnen een week na bekendmaking meldt, wordt er een nieuwe winnaar aangewezen.
Salon Inge is bevoegd personen uit te sluiten van deelname bij vermoeden van onrechtmatige deelname of fraude.

 

Deelnemers die geen prijs hebben gewonnen, worden hiervan niet op de hoogte gesteld.
Het is niet mogelijk het gewonnen product om te ruilen voor een ander product of geldbedrag.

bottom of page